Yrkessjåfør

Vi jobber for å styrke dine rettigheter som sjåfør. Bli medlem

Hva er viktig for deg?

At du har en arbeidskontrakt som ivaretar dine interesser og gir deg trygghet.

At du trives og ikke opplever et utilbørlig press og stress fra arbeids- eller oppdragsgiver.

At du ikke presses til uforsvarlige handlinger i trafikken eller på arbeidsplassen.