Privatsjåfør

Bilist1 vil hjelpe alle som ferdes i trafikken, og ønsker å bidra med gode kampanjer for deg som privatsjåfør

Som privatsjåfør så endres stadig regler og trafikkbildet, og det kan være vanskelig å henge med i svingene til en ´hver tid