Look to Norway

Look to Norway ……, sa en tidligere amerikansk president. Nå skal vi igjen kunne få oppmerksomhet ute i den store verden.

Look to Norway ……, sa en tidligere amerikansk president. Nå skal vi igjen kunne få  oppmerksomhet ute i den store verden. Denne gang skal temaet være trafikksikkerhet og omstillingen vi har oppnådd når det gjelder overgang til elektriske kjøretøy. Vi har klart å redusere dødsulykkene i trafikken og her er vi foreløpig verdensledende, så hvorfor ikke være stolt av hva vi har oppnådd?

Myndighetene har lagt til rette for denne utviklingen, men det er vi som sjåfører og ansvarlige trafikanter som har bidratt mest til dette resultatet. Det bør ikke være en sovepute for oss, for vi har fortsatt for mange alvorlig skadde i trafikken. Det er nå vi må fortsette den positive utviklingen og da kan et medlemskap i Bilist1 bidra.

Tar vi et personlig ansvar og skjerper oss enda litt i trafikken, så vil vårt bidrag være at bilgevinst nummer 18 vil være en elektrisk bil.

Bli medlem og meld deg inn i dag.