Bussvertkurset

Publisert: 27.04.2023

Stiftelsen har siden 2019, når NAV, Oslo – innvilget søknaden om økonomisk støtte til bussvert/vertinnekurset på Nord-Jæren, hatt klar målsetting om at dette skulle være starten på relansering av trafikksikkerhetskampanjen Bilist1 i Norge. Styreleder Geir Hopland, har fra dette tidspunkt også hatt tid og anledning til å drifte kampanjen på heltid.

I utgangspunktet var bussvertkurset forbeholdt våre nye landsmenn, men NAV, Rogaland og Flyktningeseksjonen fant ikke kvalifiserte deltakere, som behersket norsk godt nok. I tillegg kom pandemien og NAV lokalt ble opptatt med oppgaver knyttet til dagpenger o.l. Imidlertid innvilget NAV, Oslo forespørsel om å benytte norske ungdommer og eventuelle flyverter/flyvertinner, som er permitterte eller oppsagte til pilotprosjektet. Dessverre var regelverket til NAV til hinder for å benytte disse, da de måtte bli oppsagt og ikke være permittert.

I løpet av perioden maktet ikke NAV å finne egnede kandidater til kursopplegget, men pilotprosjektet skal nå presenteres for Transportkomiteen på Stortinget i 2024.